Galeria "Szur"
, znajduje się w miejscowości Szur, 4 km od Krasnobrodu.
Jak trafić?
Możemy dojść pieszo, dojechać samochodem lub rowerem. Do Szuru prowadzi szlak zielony im. Wandy Podobińskiej od Zamościa przez Krasnobród, Wapielnię do Suśca, oraz ścieżka spacerowa przez wieś Borki znakowana żółto. Wieś znajduje się na skraju dużego kompleksu leśnego w trójkącie Szur, Zielone, Łuszczacz.
Spacerując szlakami możemy spotkań pomnikowe jodły, buki, lipy wpisane do rejestru pomników przyrody. W wąwozie prowadzącym z Borek do Szuru panuje niezwykły mikroklimat, który zadziwia nie tylko turystów. Potężne jodły rosnące "odżywiają" się tym otoczeniem.
 
 
Oprócz drzewostanów typowych dla Roztocza w okolicach Szuru występują rzadkie gatunki paproci: podrzeń żebrowiec i narecznica górska. A także stanowiska zimoziołu północnego i zachodniokarpacka przytulina okrągłolistna.

Miłośników historii mogą zainteresować transzeje z I wojny światowej rozciągające się wokół wioski. Spotykamy także wspaniałe przykłady architektury drewnianej, chałupy, stodoły, kapliczki, suszarnie na tytoń, zachowane dachy naczółkowe. Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalność zabudowań, harmonia z przyrodą, inspirują do działań twórczych.
Liczne kapliczki i krzyże przydrożne upamiętniaj wydarzenia z historii Polski: od pamiętnych wydarzeń z 1864 roku do czasów współczesnych .

Marek Rzeźniak artysta malarz związany z Szurem przez swoją obecność od wielu lat tworzy w inspiracji i symbiozie miejsca, czasu, przestrzeni.